Jeg er født i 1969, er gift og har 3 børn. Jeg er oprindeligt uddannet civilingeniør og arbejdede i 8 år med bla. ledelse, undervisning  og træning af medarbejdere og ledere i store virksomheder. Mit karriereskifte i 2007 til det terapeutiske arbejde var blandt andet motiveret af min ældste datters for tidlige fødsel.

Jeg har en bred terapeutisk baggrund med særlig interesse i familie- og parterapi samt stress- og traumebehandling. Indføringen i SE-terapi blev forandrende for mig personligt og det har været en stor hjælp i mit daglige arbejde med børn, unge, voksne og familier.

Min måde at arbejde på er præget af viden om og troen på, at hvis vi mennesker er lydhører overfor os selv og får forståelse for vores krops og hjernes reaktioner, så kan vi finde ressourcer til at overvinde forhindringer og lidelser  (for eksempel stress, angst, sorg og depression) fra traumatiske oplevelser. Og vi kan finde livsmod og livsglæde frem i lyset og ind i livet.

Mine klienter tæller mennesker, både børn, unge og voksne, som har for eksempel har mistet energi og handlekraft og/eller er gået stå i angst og frygt. Det er også mennesker der gør en indsats for at blive en bedre udgave af dem selv som forældre og ægtefæller.

For mig er det bærende i mit arbejde den menneskelige kontakt og troen på kroppens iboende evne til heling. Jeg lægger vægt på, at det enkelte menneske er unikt, og skal mødes som sådan. I mødet med som familier og par har jeg udover fokus for den enkelte også fokus på relationen og dynamikkerne i mellem jer. Når livet for en eller flere i familien bliver mere eller mindre lidelsesfuldt påvirker det dem omkring og symptomer som for eksempelskænderier, manglende nærvær, korte lunter, nedlukkethed viser sig. Med hjælp til blandt andet en større selvforståelse, bliver det muligt for jer at genfinde balancen og at bryde uhensigtsmæssige mønstre og genetablere et trygt, kærligt og nærværende familie- og samliv.

Vores liv rummer modsætninger og et hvert aspekt af menneskelivet kan anskues fra såvel en positiv og negativ synsvinkel. I mit arbejde er jeg derfor også særlig opmærksom på de ressourcer vi har som menneske og som modsvarer det svære og lidelsesfulde i det individuelle- og familieterapeutiske arbejde.